Onze projecten

Rotary Club Rotterdam-Noord steunt projecten en instellingen.
Laaggeletterdheid in Rotterdam, bij voorkeur in Rotterdam-Noord, heeft onze primaire aandacht.
In 2019 heeft de stichting niet structureel bijgedragen aan een specifiek doel in afwachting van projecten die plaats zouden vinden vanaf 2020.
De projecten worden mede beoordeeld op hun duurzame, lange termijn impact. Daar waar mogelijk zoeken wij samenwerking met andere instellingen. Behalve financiele steun, wordt ook bijgedragen in woord en daad.

Sinds 2020 heeft de Stichting bijgedragen aan de volgende projecten:
- het project Woordenschat/Goud van Noord
- taalevenement "Letterfestival" met andere Rotary Clubs
- de Taaltrip van Jinc (zie hieronder).

Een van de vaste projecten die wij steunen is:
Taaltrip Geschiedenis
 
In 2015 heeft RC Rotterdam Noord samen met JINC (www.jinc.nl) een taaltrip Geschiedenis ontwikkeld.
Tijdens deze taaltrip worden leerlingen uit groep 5 en 6 begeleid door Rotaryleden (taalgidsen) op hun tocht door het centrum van Rotterdam. Moeilijke woorden, die tijdens de lessen aan bod gekomen zijn, worden nu op straat in hun context geplaatst en door de taalgids toegelicht. (bijv. architectuur, modern, filosoof, transport, bereikbaarheid, het bombardement, de scheepvaart etc.)
De leerlingen zitten op scholen in wijken met een sociaaleconomische achterstand en zij gaan op deze manier moeilijke woorden beter begrijpen. Dat heeft een positief verbetereffect op hun taalachterstand. Ook de moeders, die de leerlingen  begeleiden, luisteren aandachtig mee.
Het doel van de taaltrip is om deze leerlingen een grotere woordenschat en bredere kennis van de wereld aan te reiken. De taaltrip vormt daarmee de basis van de JINC leerlijn (voor kinderen van 8 – 18 jaar). Door de speelse opzet van de taaltrip en de inzet van de Rotaryleden is de taaltrip op veel scholen een vast programmaonderdeel geworden. Een populaire activiteit waar naar uit gekeken wordt: Door school, leerlingen en Rotary!
Van twee taaltrips voor 48 leerlingen begeleid door 5 taalgidsen in 2015 is de Taaltrip Geschiedenis in 2018 gegroeid naar 8 taaltrips voor 180 leerlingen door 12 taalgidsen. En de belangstelling vanuit andere Rotaryclubs om deel te nemen aan dit project is al in daden omgezet.


Taaltrip van JINC: http://www.jinc.nl/projecten/taaltrip/119
http://www.dictees.nl/rotary-letterfestival-tegen-laaggeletterdheid/