Stichting Community Service Rotary Rotterdam-Noord

Stichting Community Service Rotary Club Rotterdam-Noord
RSIN-nummer: 814100004
Postadres:
Corry Vonklaan 9, 2642 BP Pijnacker
E-mail: kimgtan@gmail.com

Stichting Community Service Rotary Club Rotterdam-Noord is een goede doelenstichting en heeft ten doel – als uitvloeisel van de Rotary-grondslag “Service above-self” - steun te verlenen, zowel in financiële vorm of anderszins, aan projecten en instellingen waarmee de samenleving is gebaat, in het bijzonder laaggeletterdheid in Rotterdam.
De Stichting financiert projecten op voordracht van de commissie Community Service Rotary Club Rotterdam-Noord.
 
De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn:
  • De doelstelling is om steun te verlenen aan projecten en instellingen waarmee de samenleving is gebaat, in het bijzonder in het kader van laaggeletterdheid in Rotterdam.
  • De inkomsten worden verkregen door bijdragen van de leden van de Rotary Club Rotterdam-Noord en door fundraising.
  • Het vermogen wordt beheerd op een daarvoor bestemde bankrekening en na voordracht van de commissie Community Service Rotary Club Rotterdam-Noord en na instemming van de leden van de Rotary Club Rotterdam-Noord besteed

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:
  • De heer C.A.C.M. Vehmeijer, voorzitter
  • Mevrouw T.F. Wouda Kuipers, secretaris
  • De heer K.G. Tan, penningmeester
De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning.

Voor de statuten van de Stichting: Stichting Communit Service Rotary Rotterdam-Noord 2017.pdf
Voor het laatste financieel verslag: 
Jaarrekening 2022/2023 Stichting Community Service.pdf