Stichting Community Service Rotary Rotterdam-Noord

Stichting Community Service Rotary Rotterdam Noord
RSIN-nummer: 814100004
Postadres:
Corry Vonklaan 9, 2642 BP Pijnacker

Stichting Community Service Rotary Rotterdam Noord is  een de goede doelenstichting en heeft ten doel – als uitvloeisel van de Rotary-grondslag “ Service above-self” - steun te verlenen zowel in financiële vorm of anderszins aan projecten en instellingen waarmee de samenleving is gebaat.
De Stichting financiert projecten op voordracht van de commissie Community Service Rotary Rotterdam Noord en na goedkeuring door de leden van Rotary Club Rotterdam Noord.
 
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:
De heer C. Vehmeijer, voorzitter
Mevrouw F. Wouda Kuipers, secretaris
De heer K. Tan, penningmeester
De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning.

Voor de statuten van de Stichting: Stichting Communit Service Rotary Rotterdam-Noord 2017.pdf
Voor het laatste financieel verslag: Stichting Community Jaarrekening FY 2017_2018.pdf